skip to Main Content

Van al de informatie die wij verstrekken willen wij ervoor zorgen dat zij zowel concreet als correct zijn. Maar wij zijn allemaal mensen en kunnen ooit eens fouten maken. Kan het zo zijn dat van de verstrekte informatie iets niet correct is of verkeerd geformuleerd is waardoor het niet correct naar voren wordt gebracht dan mag je altijd ook je opmerkingen naar ons sturen.

Ben je niet lang terug panopticons tegen gekomen en ben je geinterreseerd in wat ze zijn, waarvoor ze dienden en hoe ze zijn te komen bestaan dan mag je ons ook vragen opsturen

Heb je in plaatst van interesse in de geschiedenis van panopticons meer interesse in de bouw van panopticons dan ben je ook vrij ons ten aanzien daarvan vragen op te sturen.

Hieronder vindt je een lijst met de meest gestelde vragen en antwoord daarop.

Enkele van de meest gestelde vragen zijn:

  • Hoe kwam men op het idee panoptiocons te bouwen en wie kwam op het idee?

Het idee van een panopticon kwam van de Engelse filosoof Jeremy Bentham. Hij wilde een verandering brengen in de samenleving en geloofde dat het kon door het constant observeren van mensen. De panopticons werden namelijk ook opgezet om een beter uitzicht te hebben op gevangenen

  • Tot wanneer werden er nog van deze gebouwen gebruik gemaakt?

De oprichting van panopticons begon in de 18e eeuw en in de 19e eeuw besloten de meeste landen weg te doen met deze gebouwen. Alhoewel er vele landen zijn die de panopticons van vroeger verwaarloosd hebben zijn er vandaag de dag nog net enkelen landen die er nog geld aan besteden om deze gebouwen te onderhouden. Het wordt alleen niet meer als een gevangeniscel gebruikt. Daarvoor heeft andere versies gebouwd uit inspiratie van de panopticons van eerdere jaren.

De panopticons zijn nu meer als monumenten ter herinnering aan het verleden.

  • Hoe worden van deze panopticons in deze digitale tijd gebruik gemaakt?

Zoals eerder gezegd zijn er nieuwere versies van panopticons die gebouwd werden na de 19e eeuw. Men is sinds de oprichting van de eerste panopticon gaan werken aan verbetering. Zo heb je dat dat men de oude versies aan het verwaarlozen is. Men heeft met de komst van de digitale tijd ook kennis gemaakt met camera’s. Men is dus dat gaan instaleren om, maar de meeste gevangeniscellen zijn vervaardigd naar het model van de panopticons die er eerder al waren.

  • Waarom een panopticon ter verandering van de samenleving?

Zoals eerder aangegeven kwam Jeremy Bentham met het idee van panopticons om een verandering in de samenleving te brengen. Er waren namelijk daarvoor 5 redenen dat hij de gevangeniscellen op die manier bouwden.

Ten eerste wordt een ieder gescheiden van elkaar gehouden. Een ieder heeft dus zijn eigen cel. Hierdoor raakt men niet in verwarring met een ander en kan men zelf reflecteren. Nadenken over wie men als persoon is zonder door een ander beïnvloed te worden. Ten tweede heeft men zo toezicht op een ieder. Men hoeft zich dan ook niet druk te maken dat de één met de ander gaat vechten. Ten derde gaat het om de toezicht die op de gevangene gehouden worden. Het gebouw heeft een toren in het midden die de wachters toezicht geven op een ieder. Ten vierde speelt machtsmaximalisering een rol. Men wordt steeds in de gaten gehouden en het feit dat men in de gaten gehouden wordt brengt een verandering in gedrag. Als laatst voelt men zich in een panopticon niet onderdrukt. Er wordt op je gelet ja, maar zolang het niet in overtreding komt met de regels van de gevangeniscel ben je vrij in het doen.

Back To Top